PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Titulars i beneficiaris, si hi són, inclosos menors d’edat

 

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA I CULTURAL ORIGEN GIRONA amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim.

Finalitat: Informar-vos sobre les nostres activitats i gestionar les targetes federatives de la FEEC.

Legitimació: Consentiment de l'interessat.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. Només s'enviaran a la FEEC les dades necessàries per poder tramitar les targetes federatives que el titular sol·liciti expressament.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça AEC ORIGEN GIRONA, C. Ramón Muntaner, 18, 3-2 de Girona (17005).

 

Si en 30 dies no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder gestionar i enviar aquella informació que considerem pugui ésser del vostre interès, així com fer les tramitacions que ens hàgiu sol·licitat amb tercers, ja sigui per correu postal, whatsapp o per qualsevol mitjà de comunicació electrònica.

 

Així mateix i en virtut del que estableixen les lleis 1/1982 i 34/2002-Article 21, respectivament, sol·licitem la vostra autorització per a publicació de les vostres imatges d’activitats en les que hagueu participat , a la plana web, revista o butlletí de la nostra entitat i consentiment també per enviar-vos notícies sobre activitats o d’altres comunicats que puguin ésser del vostre interès, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

Aquestes autoritzacions s’entendran afirmatives, llevat d’indicació contrària que podeu transmetre a la nostra entitat a través de l’adreça esmentada anteriorment o per correu electrònic.

Associacio excursionista cultural Origen Girona